Klippans kommun köper tre kraftverk i Rönne å

Klippans kommunfullmäktige har sagt ja till köp av tre vattenkraftverk i Rönne å. Detta är kulmen på ett långt arbete för att återställa den naturliga forsmiljön i ån, och förstås en seger för alla naturvänner – inte minst Älvräddarna Skåne, som arbetat med frågan i många år.

Beslutet att köpa in de tre kraftverken fattades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december. Syftet med köpet är att kraftverken ska rivas och att vattnet i Rönne å åter få flöda fritt. Kommunens förhoppning, utöver återvunna naturintressen, är att detta ska innebära ett uppsving för naturturismen i området.

Allting började 2012 med att Fred Johansson och Linus Nilsson från Älvräddarna Skåne tog fram en handlingsplan för Rönne å och skrev brev till utvalda politiker i Klippans kommunledning. Debattartiklar skrevs också i lokalpressen. Gensvaret från kommunen var positivt.

– Det är fantastiskt kul att det kom till stånd. Jag vill inte på något sätt framhäva att det är våran förtjänst, vi är bara en kugge i maskineriet, men det är en otrolig känsla att ha varit med och gjort skillnad, säger Fred Johansson.

Rönne å är en av Skånes största och viktig för många olika fiskarter. Ån är klassad som Skånes bästa laxförande vattendrag (Länsstyrelsen Skåne 2016). I och med att de tre kraftverken nu kommer att rivas så kan den naturliga forsen återställas och laxarna åter simma uppströms hela vägen från mynningen i Ängelholm till sina lekvatten i Ringsjön.

Även för den utrotningshotade ålen finns stora förhoppningar i och med Rönne å-projektet. Rönne å räknas redan idag som ett av landets viktigaste ålvatten och i och med att de kraftverken rivs och vattnet åter kan strömma fritt så öppnas nya möjligheter.

– Det ska bli spännande att se hur turistnäringen och sportfisket utvecklas. Och förstås att se vad detta kommer att innebära för fisken. Kanske kan vi få hållbart ålfiske i Ringsjön, hoppas Fred Johansson.

Rönne å-projektet finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket och naturskyddsföreningens miljöfond.