Krönika i hänryckningens tid

Tredje årsmötet i Storsjö kapell

Det är med stora förväntningar jag är beredd att åter besöka Storsjö kapell i Härjedalen. Denna vackra lilla by vid Storsjön i dalen mellan fjällmassiven med Lunndörrsfjällen i norr och Särvfjället i söder. Det var här som jag som tioåring såg mina första fjäll på familjens bilresa genom Härjedalen, en stark upplevelse där just Lunndörren för alltid etsat sig in i mitt minne. Som vuxen har jag åtskilliga gånger återvänt till Storsjö kapell såväl sommartid som vintertid.

Förväntningarna i år ligger bland annat i att få ta del av och få dela med sig av minnena från den strid om de fiskrika Sölvbacka strömmar i Ljungan som fördes mellan storsjöborna och kraftbolaget Trångfors AB, som var dotterbolag till Sydkraft . Den riksbekanta striden som förts ända upp till riksdagen blev dramatisk men fick ett lyckligt slut 1980 efter det att en moderat riksdagsman övergivit partilinjen och röstat med oppositionen för ett bevarande av strömmarna.  Det påbörjade bygget avbröts.

Mina förväntningar ligger också i att få träffa några av de bybor som deltog i kampen som kraftbolaget trodde skulle ledas av ”yrkesdemomstranter från Stockholm ”.  I stället möttes bolaget av genuina bybor som tydligt markerade sin starka vilja och med goda kunskaper om vad en utbyggnad skulle innebära både vad gällde fisket och naturvärdena i stort. En av förgrundsgestalterna  för kampen var storsjöbon Tycho Loo.

Jag var, som tämligen ny medlem, med på Älvräddarnas årsmöte som förlagts till Storsjö kapell i juni 1981 och den första augusti samma sommar hade jag glädjen att få vara med på den storstilade segerfest som byborna skapade. På menyn stod provinsrätten ”flötgröt”.  I festligheterna deltog advokaten Henning Sjöström, som företrätt byborna i kampen mot Sydkraft. Den kände konstnären Bengt Lindström, som vuxit upp i Storsjö kapell där fadern varit lärare, anlände till festen i eget flygplan som han landat på Storsjön nedanför festplatsen.

1997 kändes åter läget beträffande Sölvbacka osäkert och därför lade ÄlvS sitt årsmöte där igen.  Den här gången var det kommunen, Bergs kommun, som utgjorde hotet om utbyggnad ,  ett hot som dock snabbt avvärjdes.

Förväntningarna nu ligger i att på plats få ta del av planerna på att riva den regleringsdamm för Storsjön som funnits sedan 1964 vid Sölvbacka. Dammen har medfört stora olägenheter utmed Storsjöns stränder och för fisket i Sölvbacka strömmar. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tillsammans med före detta Fiskeriverket beräknat att värdet av sportfisket skulle kunna öka med minst 2,2 miljoner kronor per år om dammen rivs.
Jag förväntar mig nu att många älvräddare söker sig till Storsjö kapell och deltar i årsmötet, som jag hoppas ska bli något av en sommarfest igen.  Vi ses i Storsjö  kapell!

PER WERNBERG