Krönika i juni 2013

Steget mellan vinter och sommar upplever jag bli allt kortare.  Hustrun och jag gjorde härliga skidturer på skarsnö fram till tionde april utmed Kolbäcksån.  Därefter följde en period med blygsamma vårtemperaturer som i början av maj snabbt steg till sommartemperaturer. Snön var borta i ett huj och avdunstningen var så stor att vårfloden blev kortvarig och blygsam.

Växtligheten tog fart och alla blommor verkade armbåga sig fram för att blomma först, samtidigt som gräset växte rekordsnabbt. Nu när maj just övergått i juni är blomningen här i Kolbäcksådalen i stort sett över och gräsklipparna körs på övertid. Nu klipper jag hagtornshäcken och jag kan inte påminna mig att jag klippt den så här tidigt.

Om ett par veckor är det årsmöte i Jockfall dit sommaren också kommit med extremt höga temperaturer. Förhoppningsvis ska det ändå finnas mycket av forsande vatten kvar från snösmältningen i högfjällen.

Under våren har jag – hoppas jag – lyckats sprida lite älvräddartankar till energiministern och miljöministern som jag haft personliga kontakter med vid möten i Kolbäck och nu senast i Västerås. Jag har sagt att när regeringen talar om ökad satsning på miljövänlig energi, man tydligt markerar att dit hör inte vattenkraft.  Mötet i Västerås var med anledning av Mälarenergis satsning på världens största avfallseldade panna i kraftvärmeverket. Bygget pågår för fullt och är Sveriges största industribygge för närvarande. Med tanke på att Mälarenergi vid en av sina vattenkraftstationer byggt fiskvandringsväg påpekade jag för kraftbolagets miljöchef vikten av att fortsätta med det vid övriga anläggningar för att visa sitt miljöansvar. Jag berättade om den goda PR man kan få och nämnde Tranås Energi som kommit långt på den vägen.

Vid Norra Östersjöns vattendistrikts samrådsmöte i Ludvika fick jag goda möjligheter att föra fram våra synpunkter inför de beslut som ska följa EUs vattendirektiv.  Eftersom Mälaren är dricksvattentäkt för miljoner människor måste allt göras för att förhindra en försämring av sjöns vattenkvalitet. Tyvärr börjar klimatförändringen genom förhöjda temperaturer göra sig påmind genom att sjöns ljusa vatten börjat bli mörkt brunt. Ständigt oroande är de nedlagda gruvornas negativa påverkan på vattnet.

Vi ses i Jockfall 15 juni. Söndagens utflykt utmed Kalixälven kommer att präglas av Olov Jonssons bortgång nyligen. Olov var in i dets sista med om att utforma utflyktsprogrammet. Låt det bli till ett ljust minne av honom.

PER WERNBERG