Livet åter

I början av 2019 revs en kulvert på cirka 280 meter av South Cumbria Rivers Trust i Crosthwaite, Cumbria.

Projekt var det första i Storbritannien som använde finansiering från en europeisk crowdfunding ledd av WWF Nederländerna och Dam Removal Europe.

Kulverten gjorde delar av bäcken otillgänglig för fisk och mycket av det övriga livet. Borttagandet har nu gjort att bäcken har fått nytt liv i form av en rad olika arter.

Bäcken fungerar nu även som en utbildningsresurs för den lokala skolan.

Eleverna kan på nära håll studera hur livet i ett fritt strömmande vattendrag tar sig.

Det är hoppas att dessa händelser kan upprepas på sommaren och att skoleleverna kan fortsätta att övervaka det vackra och vilda djuret.

South Cumbria Rivers Trust har även bjudit in skolklasser till utflykter där eleverna får göra enklare undersökningar av tillståndet i bäcken.

Vid ett av dessa noterades att mångfalden och mängden av ryggradslösa djur var fantastisk!

Det visar på hur snabbt en bäck koloniseras bara vi ser till att befria den från vandringshinder.