Ljusdal Energi får Älvräddarnas miljödiplom

Ljusdal Energi har tilldelats Älvräddarnas miljödiplom. Älvräddarna konstaterar att företaget arbetar konsekvent för att säkra biologisk mångfald och miljöanpassning av sina vattenkraftverk. Det är andra gången någonsin som diplomet delas ut.

Diplomet delades ut vid vid Bäckebo kraftverk måndagen den 4 juni. Att man valde just Bäckebo för ceremonin var ingen slump, eftersom Ljusdal Energi här bygger ett omlöp, en helt ny fiskväg, som ersätter den gamla, icke fungerande fisktrappan.
– Vi känner att vi som elproducent måste ta ansvar för de miljöbekymmer som produktionen skapar. Därför anser vi att investeringen i den nya fiskvägen är självklar, säger Lena Bergsten, VD på Ljusdal Energi, till Fiskefeber.

Deltagare var förutom medarbetare på Ljusdal Energi också konsulter inom vattenvård och representanter från Ljusdals Fiskevårdsområde. Journalister från svensk sportfiskepress var också med när diplomet delades ut av Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg.

Fiskvägen vid Bäckebo är bara början. Fler åtgärder väntar. En avsiktsförklaring har tagit fram mellan Ljusdals Energi och Älvräddarna. Varje år ska Ljusdal Energi i rapport redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målen. I rapporten ska även övriga miljöåtgärder som vidtagits och uppföljning av resultaten från dessa rapporteras. Närmast på tur står en bättre miljöanpassad minimitappning för Väljeån vid sjön Hennans utlopp; att en fiskväg också byggs för att Väljeån och att Hennan återigen ska få fri vandringsväg för fisk.

– Vi ställer mycket höga krav på de företag som vill få vårt miljödiplom. Miljöarbetet kring vattenkraftverken som företaget äger måste genomsyras av seriositet och omfatta alla kraftverk, och detta lever Ljusdal Energi upp till, säger Christer Borg till Fiskefeber.

Älvräddarna hoppas nu att fler företag som äger och driver vattenkraft tar efter, så att regeringens plan och lagförslag kring miljöanpassning av vattenkraften kan ske snabbare än de 20 år som regeringen satt som mål.

Diplomet har tidigare delats ut till Tranås Energi.