Näringslivet och “Pauspartierna” har fel

I DN har näringslivstopparna Jacob Wallenberg och Jan-Olov Jacke skrivit av sig om “elkrisen”.De vill ha snabbare prövningar för alla kraftslag, mer kärnkraft och mer vattenkraft. Vår generalsekreterare Christer Borg har skrivit en replik som du kan läsa här.
Huvudargumenten i repliken är att all industriell verksamhet måste vara miljöanpassad, förstås också vattenkraften. Och kopplingen mellan de nyss startade omprövningarna av vattenkraften har inget med elpriserna att göra förrän tidigast om tio år. Det behövs alltså ingen paus i omprövningarna som C, KD, M och SD kräver. Läs repliken här:
https://www.dn.se/debatt/miljoomprovningen-av-vattenkraft-maste-fortsatta/ 

Bli medlem


GE DONATION