Nationella omprövningen och “Pausen”

Är bråkdelar och därmed inte avgörande delar av elsystemet viktigare än att uppnå miljömål?

Nya regeringen ska pausa de viktiga omprövningarna av vattenkraften som precis startat.
Varför gör de det och vad kan avsikten med det vara?

Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg, som varit med sedan 2009 och även satt med i ett antal högnivåmöten med departement, företrädare för vattenkraften och nationella myndigheter, ger sin och Älvräddarnas syn på saken.

En frågeställning som besvaras är hur viktiga, eller inte, som de allra minsta småskaliga vattenkraftverken är för vårt elsystem. Läs hela texten här, och se gärna till att dina kamrater och andra läser den. Folkbildning ”at it´s best!”

Sidan ligger även under menyn längst upp här på hemsidan “Fakta” / NAP-omprövning & Pausen


GE DONATION


Bli medlem