Nilsson Kraft AB fick företagsbot på 450.000 kr

I juli 2010 polisanmäldes Nilsson Kraft AB av Älvräddarna för förmodat miljöbrott. Nu har dom fallit och Nilsson Kraft AB ska betala 450 000:‐ i företagsbot och 48 000:‐ ska förverkas. Domen är skarpt skriven och domstolen menar att det är fråga om ”likgiltighetsuppsåt” i flera av de 5 åtalspunkterna.

Vattenkraft påverkar biologisk mångfald på ett mycket betydande sätt. Därför är vattenverksamheter alltid förknippade med olika villkor för att i möjligaste mån minimera de oundvikliga skadorna på miljön. När Nilsson Kraft AB i juli 2010 torrlade en lång sträcka i Gavleån, var det naturligt för Älvräddarna att polisanmäla händelsen.

– Den nivåvakt som enligt villkoren skulle stänga Nilsson Krafts kraftverk vid låga flöden i Gavleån såg inte ut att någonsin ha varit inkopplad. Dessutom upptäckte vi vid samkörning av olika register att torrläggning hänt i princip varenda sommar sedan kraftverket togs i drift i början av 2000‐talet, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Förutom torrläggningen polisanmäldes Nilsson Kraft AB också för att man i strid med tillstånd tagit ett annat kraftverk i drift innan alla skyddsåtgärder, som exempelvis fiskvandringsvägar, hade byggts. Domstolen menar att personalen på företaget i flera fall handlat med ”likgiltighetsuppsåt”. Trots att personalen var medveten om skador på miljön och vad tillstånden krävde, gjordes inget åt situationen.

– Nilsson Kraft AB figurerar i mängder av anmälningar och klagomål från allmänheten i länsstyrelsen arkiv. I de flesta av bolagets närmare tiotal vattenkraftsanläggningar har misskötsel kunnat konstateras och tyvärr är de inte ensamma om att sköta sina kraftverk på detta dåliga sätt, menar Christer Borg.

Trots att Nilsson Kraft AB dömts för miljöbrott och misskött flera av sina anläggningar under många år, har bolaget ändå fått så kallade elcertifikat för sin produktion. Älvräddarna har i remissyttrande till regeringen krävt att elcertifikaten, som ska gynna förnybar elproduktion, ska kopplas till att miljöåtgärder genomförs i vattenkraftverken.

– Att bolag dessutom kan få elcertifikat trots att man uppenbarligen inte är lämplig som verksamhetsägare är en skandal, avslutar Christer Borg.

Elcertifikatsystemet hanteras av Energimyndigheten, som inte anser att miljöåtgärder ska kopplas till elcertifikatsystemet.

Kontaktuppgifter:

Christer Borg, ordförande Älvräddarna: 0706‐84 74 31, christer.borg@alvraddarna.se