Nu blir vi fler! Projekt för ökad medvetenhet

Nu är det dags att växa! Tack vare ett samarbete med Postkodstiftelsen startat vi ett projekt som ska hjälpa oss att växa och nå fler! Med början 1/1 2019 kommer projektet ”Ökad medvetenhet kring våra vattendrag” att ledas av Esa Fahlén. Projektet kommer att pågå i 2 år och ambitionen är att genom ökad medvetenhet väcka engagemanget kring våra vattendrag vilket såklart också ger oss nya medlemmar.

Under projekttiden kommer flertalet aktiviteter att genomföras gentemot både nya och gamla målgrupper.

– För oss som organisation är samarbetet med Postkodstiftelsen verkligen en högvinst. Samtidigt inser vi att det här kommer att kräva massor av hårt och målmedvetet arbete, säger Richard Löwall ordförande Älvräddarna.
– Vi kommer exempelvis behöva få hjälp av dig som medlem i vår första kampanj. Håll ögonen öppna under början av detta år.

– Biologisk mångfald är avgörande för jordens livsuppehållande system, för vår nuvarande och framtida välfärd. Vi är därför stolta att tillsammans med Älvräddarna arbeta för öka kunskapen och engagemanget kring betydelsen av strömmande vatten för friska ekosystem och biologisk mångfald, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

– Vi är ju, sedan länge, övertygade om vikten av att ta tillvara de resurser som våra vattendrag genererar, säger Christer Borg generalsekreterare Älvräddarna.
– Postkodstiftelsen väljer att satsa på oss eftersom de ser vikten av de arbete som Älvräddarna utför och potentialen i våra befriade vattendrag-Så, sträck på ryggen du medlem ytterligare en aning, vi är en viktig del i arbetet med att öka kvalitén i och kring våra vattendrag.
– Nu får vi en unik möjlighet att nå ut till en större publik.