Nu får det vara nog!

Det finns en fantastisk styrka i att kunna tillåta sig se på sin omgivning utifrån olika perspektiv. Många är de gånger jag på en mängd olika sätt fått ta del av andra människors syn på tingens ordning. Ibland i sällskap av likasinnade och i en trevlig och skön atmosfär, ibland det rakt motsatta. Jag försöker dock påminna mig själv om hur viktigt det är att inte fastna i att ”det ju är som jag ser” utan låta andras syn landa inom mig och därefter försöka sortera in hur just det passar mitt sätt att se på omgivningen.

Efter att ha låtit KD-politikernas budskap i inlägg i SvD 19/4 ”Stoppa stödet till vindkraft” smälta in är det dags att börja sortera in det. Enklast sorteras det utifrån min rubrik, ”Nu får det vara nog!”

Det får vara nog med den här sortens argumentation där skribenter väljer att förklara olika satsningar på miljön utifrån enbart ekonomiska termer! Vi måste hjälpas åt att berika debatten med mer hållbara argument. Ord som ska att användas när vi ska förklara varför det kommer att behövas mer resurser för att, exempelvis, få mer fart på utvecklingen av alternativa energikällor. Hur svårt ska det egentligen vara att lämna den gamla sortens argumentation, den sort som lyfter upp tillväxt som något som ska ske oavsett pris, åt sitt öde. Det finns inget hållbart i strävan efter en tillväxt, när den sker på bekostnad av att naturen runt oss försämras.

Låt industrin få tillgång till billigare energi och därigenom underlätta för den att skapa en större tillväxt, går det att ana i KD-politikernas text. Men vart skall den leda? Är det till bättre utkomst för de som satsar, i form av pengar? När ska vi börja ta ansvar för det som egentligen räknas, för det som är en absolut förutsättning för att ens kunna tjäna och använda pengar? Alltså när kostnads- och vinstanalyser görs bör det naturliga valet vara att börja med att se helheten, vilka ekosystemtjänster finns det att ta in i beräkningarna? Eller ännu hellre, när ska vi börja se bortom dessa pengar och se att de ju egentligen inte har något värde i sig. Pengar behövs i systemet vi skapat, men kanske behöver sättas på sin rätta plats, den som kommer lite längre ner i ordningen.
Det monetära system vi skapat var från början till för att förenkla handeln med tjänster och varor. Pengar i sig själv har inget värde. Det är först när vi sätter det i relation till kostnaden av att exempelvis öka den globala uppvärmningen som pengarna avspeglar något verkligt värde. Det finns ingen hållbarhet i om vi fortsätter att driva fram den ekonomiska tillväxten, ensidigt.

Det är klart att ekonomin ska finnas med som en faktor även i satsningar på miljön, men det gäller att använda mer relevanta termer. Att subventionera vindkraften är att investera i miljön och sporrar de miljöinnovativa lösningarna vilket är där fokus ligga. Tja, om våra barns barn ska få andas in ren luft vill säga! Men vi är många som är beredda att ta den ökade kostnaden om vi vet att den ger avkastning och då menar jag inte i form av utdelning till några få. En investering i miljön ger avkastning till alla, inte bara oss här utan även för dom, runt om oss, som kanske inte kommit lika långt som vi har.

Det får vara nog med argumentation som landar i ”… gör ni inte som vi säger så kommer industrin att flytta…” Ni kloka företrädare för industrin i Sverige, nu är läge att börja betala tillbaks genom att ta ansvar. Kliv fram och förklara att ni faktiskt inte tänker dra härifrån, tvärtom, att er avsikt är att lägga mer resurser på era verksamheter och därigenom utveckla dem till ännu modernare och energismartare. Kliv fram och hjälp till att utrota den här sortens gammalmodiga skrämselpropaganda.

På samma sätt får det räcka med så enkelspåriga sätt att beskriva olika former av ingrepp i miljön. Sluta upp med att hävda att exempelvis småskalig vattenkraft har ”fantastiska fördelar”! De eventuella fördelarna försvinner rakt ner i det stora hål av ödelagda vattendrag som den för med sig. Alla dessa vattendrag och deras omgivningar som efter att ett kraftverk byggts där, sakta och säkert tynar bort vad gäller biologisk mångfald vittnar om att nackdelarna vida överstiger eventuella fördelar.
Såsom dessa vattenkraftsförespråkare har färgat sin tillvaro med att inte se, inte höra, inte tala. Bör de inte heller ta hand om Sveriges energiförsörjning med den enkla anledningen att inget uns av verklighetsförankring finns i deras propagandautspel.

Sluta upp med att försköna konsekvenserna kring vattenkraften, för det kan väl inte finnas någon som helst vinst i att fiskar lemlästas eller mosas på sin väg nedströms, den väg som tar dom förbi kraftverkets turbiner?
Sett ur ett större perspektiv, exempelvis utifrån EU:s ramdirektiv som vi senast 2020 ska svara inför, framträder ytterligare en blid av vattenkraften. Som det idag ser ut, där 97 % av kraftverken saknar fungerande fiskvägar, riskerar vi att tvingas betala mycket stora vitesbelopp. Ur det perspektivet har jag svårt att se hur man kan hävda att vattenkraftens fördelar är så fantastiska som det framställs av KD-politikerna.

Nej, nu får det verkligen vara nog med artiklar av den här sorten. Börja prata om hur det verkligen är, att det faktiskt är så att vi måste betala för det vi ställt till med. Börja prata om investeringar som ger den bästa tänkbara avkastning, en miljö som våra barn och unga kan fortsätta att förvalta. Skriv om hur viktigt det är att satsa klokt, på sådant som inte utarmar våra vattendrag och dess omgivning. Hjälp till att öka pressen på de bolag som idag inte är villiga att satsa på att bygga fungerande fiskvägar förbi kraftverken. Håll våra vattendrag fria från nya kraftverk, även de småskaliga. Låt pengarna arbeta för en utveckling av vindkraft och andra moderna sätt att ta tillvara våra resurser. Våga släppa den där gammalmodiga argumentationen, släpp sargen och kliv in i matchen.

Esa Fahlén

Älvräddarna