Ny rapport om missförhållanden – Skellefteå Kraft måste vakna

Älvräddarna har återigen nåtts av rapporter om missförhållanden vid den lilla omstridda kraftstationen Hednäs i Åbyälven, några mil norr om Skellefteå. I stället för att underlätta fiskens vandring agerar Skellefteå Kraft så att resultatet blir det motsatta. Fisken väljer fel väg och blir stående, med död som trolig utkomst. Vi uppmanar kunderna att byta elbolag.

I flera dagar nu har vatten släppts i spillfåran vid Hednäs. Samtidigt är flödet i fisktrappan mindre än vanligt. Turbinen, som normalt driver en stor del av utströmmen i kanalen som leder till trappan, är helt avstängd. Sammantaget är utströmmen i ”trappkanalen” nästan obefintlig. Detta resulterar i att lekvandrande lax och öring väljer spillfåran, där strömmen är betydligt kraftigare.

Just när det är tid för lek lockas alltså en stor mängd fisk att ta fel väg och blir stående nedströms dammen. Under vårt besök bevittnades ett tiotal hoppande laxar och öringar i storlek mellan uppskattningsvis två och upp till åtta/nio kilo. De här fiskarna, från redan hårt brandskattade bestånd, får nu aldrig chansen att nå sina lekområden. De går en trolig död till mötes när luckorna stängs.

Detta sker samtidigt som Skellefteå Kraft fortsätter prata om hållbarhet och miljöhänsyn. Stora satsningar har gjorts för att restaurera områdena uppströms, där ungefär 3/4 av lekområden finns. Men vad tjänar det till om inte fisken når dit?

Älvräddarna driver på för utrivning

Älvräddarna och Sportfiskarna har länge drivit på för en utrivning av Hednäs kraftstation. Åbyälven är en Natura 2000-klassad vildlaxälv och produktionen vid det lilla kraftverket är försumbar. Över 1.500 namnunderskrifter har samlats in för en utrivning.

Bostadsförening säger upp avtalet

Aktörer som har elavtal med Skellefteå kraft reagerar nu på missförhållandena. Till exempel har bostadsrättsföreningen Stigarna i Västerhaninge – med över 380 lägenheter – nyligen sagt upp sitt avtal med bolaget. Vi uppmanar bolagets övriga kunder att göra detsamma.

Två exempel på kraftbolag som tar ansvar för miljö och lokal utveckling är Tranås Energi och Ljusdal Energi. Läs mer om varför vi rekommenderar dem här: