Nyårskrönika 2015

Nytt år, nya tag!

En klyscha som om någonsin faktiskt äger sin riktighet när det gäller arbetet med Älvräddarna. Att försöka ändra en lagstiftning som i snart hundra år bitit sig fast hos kraftbolag, Sveriges lagstiftare riksdagen och myndigheter kräver ett enormt tålamod och en långsiktighet som de facto måste sträcka sig längre bort än ens egen livstid. Åtminstone om en börjar närma sig de sextio som i mitt fall…

Men budskapet till er alla är detta: Ju fler vi är som kräver ett alldeles självklart och normativt hänsynstagande vid exploatering av miljön, desto snabbare går det! Den miljöanpassning av vattenkraften som vi kräver, med fiskvägar och skydd för fauna som ska vandra nedströms så att den inte dör eller skadas i turbiner och rimliga regleringsnivåer i tusentals sjöar och dammagasin borde vara genomförd för länge sedan. Det borde inte behöva vara dessa ständiga dialogmöten med kraftbolag och myndigheter för att diskutera självklarheter år efter år som nu sker.

Denna tröghet väcker ilska hos mig och den ilskan hoppas och vet jag att många fler känner. Och det är den ilskan i kombination med ett tydligt mål som gör att vi till slut kommer att gå segrande ur denna strid, eftersom den andra sidan enbart drivs av pengaintressen. Nog så starkt incitament för att hindra utvecklingen mot ett hållbart samhälle och energisystem på riktigt, men inte i närheten så bra som drivkraft som den ilskan och målbilden vi har inom oss.

Så jag önskar er ett Gott Nytt År med nya framsteg precis som de föregående åren. För det går framåt, sakta men säkert!

Christer Borg
Ordförande i Älvräddarnas Samorganisation