Nyårskrönika 2017

Blankaströms kraftverk i Emån, huvudförhandling

Ett spännande år för Älvräddarna och kampen om våra strömmande vatten läggs till handlingarna när 2017 går över till 2018. Flera viktiga segrar har vunnits, bland annat i Emån, där Sydkraft Power fick avslag på lagligförklaring av Blankaströms kraftverk och nu tvingas att söka tillstånd med samtliga miljökrav inkluderade som minimitappningar i naturfåran och fullt fungerande fiskvägar.

I Ejforsen, denna mer än 30-åriga kamp i Fuluälven i Dalarna, fick föreningen som sökte tillstånd för ett nytt kraftverk i den av riksdagen skyddade sträckan nej av mark- och miljödomstolen under hösten.

Samtidigt har EU-domstolen 1 juni i år lämnat ett förhandsavgörande angående miljöansvarsdirektivet, vilket förmodligen kommer att få långtgående konsekvenser för svenska kraftbolag. Rättskraften, den rätt att dämma och reglera vatten som svensk lagstiftning ger till verksamhetsutövare, har i och med förhandsavgörandet kraftigt eroderats. Nu testar Älvräddarna detta genom att anmäla miljöskador som beror på tillståndsgivna kraftverk. Håckren och Storån i Jämtland samt Sollefteåforsen i Ångermanälven är redan skickade och behandlas nu av respektive länsstyrelse. Vi kommer att följa upp inom den närmaste tiden med anmälningar också i Ätran, Gullspångsälven och flera andra platser i Sverige.

Älvräddarnas monter på Sportfiskemässan i Jönköping

Som vanligt har det varit mycket spännande och lärorikt att få träffa engagerade medlemmar på Sportfiskemässan i Jönköping och i Halmstad på Go Fishing-mässan våren 2017.

Många direkta möten har det också blivit med lokalt engagerade människor om bland annat Slumpån i Västra Götaland, Ryssån i Dalarna och om Lagan i Halland.

Något som är mycket positivt är att kommuner nu ser möjligheten att förvandla sina av vattenkraft förstörda strömvatten till eldoradon för sportfiske och därmed turism som gagnar alla på landsbygden.

En fin sträcka i Slumpån

Nordanstigs kommun har ett bestämt mål, att bli Sveriges första helt vandringshinderfria kommun, och Klippan i Skåne vill se kraftverken i Rönne å borttagna. I Ockelbo kommun har ett projekt startats upp med liknande agenda, och i samtliga dessa fall har Älvräddarnas engagemang spelat en stor roll i den positiva utvecklingen.

Vad gäller kommuner och lokalt engagemang får vi inte glömma Yxern och Tino Åberg i Älvräddargrupp Vimmerby – Västervik. I år har en ansökan godkänts om tillfälliga avsteg från gällande dom, allt för att rädda Yxern från mer förstörelse på grund av reglering för småskalig vattenkraft. Tinos kamp och det engagemang som kommunerna därmed visat har skapat momentum för att en lösning ska kunna tas fram.

Långfors kraftverk

En lika långvarig kamp som i Ejforsen har också börjat få sin upplösning i Jämtland, jag tänker på Långforsen i Nedre Långan. Efter många års stridigheter fick Jämtkraft till sist tillstånd att bygga upp det skrotfärdiga småskaliga kraftverket i Långforsen. Men skam den som ger sig. Efter många möten med politiker togs i våras ett beslut i Östersund att Jämtkraft i god anda ska se över möjligheterna att överlåta kraftverksresterna till en lokal förening som ska avveckla dammen och återskapa den ursprungliga forsen. Även om några få politiker och Jämtkraft själva är motståndare till idén och därmed som vanligt försöker sätta käppar i hjulet på den demokratiska processen, är utvecklingen mycket positiv. Det visar att fler och fler ansvariga inser att småskalig vattenkraft generellt är ett större bekymmer för biologin och ekosystemen än dess fjuttiga produktion av el kan kompensera. Och att det speciellt i mot vattenkraft skyddade sträckor är totalt galet att ha kvar dessa rester av en epok som inte kan överleva i ett på riktigt hållbart samhälle.

Älvräddarna har också under året tillsammans med Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Sportfiskarna haft ett bra samarbete och många möten med politiker i riksdag och regeringsdepartement.

Robert F. Kennedy Jr. president Water keeper alliance och Christer Borg generalsekreterare ÄlvS
Vi anordnade också en paneldebatt under Almedalsveckan med inbjudna politiker om de nya lagstiftningen för vattenkraft som det just nu arbetas på i miljödepartementet. Här kan du läsa Älvräddarnas remissvar på det lagförslaget.

Vi har också tagit ett nytt steg i internationell riktning genom att bli fullvärdiga medlemmar i Waterkeeper Alliance, en global vattenorganisation med säte i USA. På deras årliga träff vi i Deer Valley i Utah i juni mötte vi kämpar för rena, drickbara och badbara vatten från alla delar av världen.

Thomas Johansson, Östersjölaxälvar i samverkan och undertecknad på besök i Deer Valley

Med hopp om ett ännu mer framgångsrikt år 2018 önskar jag alla våra samarbetspartners och nuvarande och kommande medlemmar ett Gott Nytt År.

Christer Borg
Generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation