Nyheter

Vattenkraftverk bidrar till fördragsbrott

Arter som flodpärlmussla i Natura2000-området i Hovgårdsån uppnår inte gynnsam bevarandestatus i år, trots att det är ett krav från EU. Nu tillsynsanmäler Älvräddarna verksamheten vid Knobeshoms kraftverk för att bidra till en lösning på situationen. I Knobesholm ligger ett vattenkraftverk sedan länge, men det finns inga tillstånd för verksamheten menar Älvräddarna, som nu vill

Läs mer »

Emil

Redan för drygt 50 år sedan skrev allas vår Astrid sin första bok om den där förtjusande lintotten Emil och hans nära och kära från Katthult i Småland. Dessa berättelser om Emil och hans liv har efter det berättats på en rad olika sätt. Själv kom jag att tänka på några av de kraftuttryck som

Läs mer »

Vattenfall polisanmäls för miljöbrott

Vattenfall har fått 4,3 miljoner av statliga medel för att de ska spilla vatten under september och oktober månader i Bosgårdens kraftverk i Rolfsån, Västra Götaland. Trots flera påminnelser från Älvräddarna, har de missat tre av fyra tillfällen i år. Nu polisanmäler Älvräddarna Vattenfall för villkorsbrott. I ett domslut i mark- och miljödomstolen från 2008,

Läs mer »

Fortum fick nej i Edeforsen

Fortum har i flera fall försökt bryta igenom det så kallade ”nationalälvsskyddet” i miljöbalken och sökt tillstånd för nya vattenkraftsprojekt ifrån vattenkraft skyddade sträckor. Idag har utslag kommit i ansökan om utbyggnad i Edeforsen, Ljusnan. Domstolen avslår Fortums ansökan och säger därmed nej. Älvräddarnas Samorganisation anser att det är en seger för miljön och för

Läs mer »

E.On polisanmäls för artskyddsbrott

E.ON Sverige Vattenkraft AB polisanmäls av Älvräddarna bland annat för vad som kan vara ett av de största artskyddsbrotten någonsin i Sverige. De grava bristerna i myndighetshanteringen gör att Älvräddarna också JO‐anmäler Kalmar länsstyrelse. Minst 5 000 musslor av arten tjockskalig målarmussla, som är starkt hotad och upptagen i Artskyddsförordningen har dödats. Älvräddarnas Samorganisation har

Läs mer »

Sportfiskarna och Älvräddarna överklagar nytt kraftverk vid Långforsen

I dag kom det för Långan tråkiga beskedet att Jämtkraft får tillstånd att bygga upp den raserade dammen och bygga ett nytt kraftverk vid Långforsen. Detta trots att det planerade kraftverket bara förväntas producera el motsvarande ett halvt vindkraftverk. Ett kraftverk och damm med så ringa elproduktion i en skyddad älvsträcka borde rivas ut helt

Läs mer »

Älvräddarna vill förbjuda drift av kraftverk

Karlshammars kraftverk i Emån drivs fortfarande, trots att ett fingaller till skydd av havsöring och Östersjölax ännu inte satts upp. Det är i strid med villkoren och nu vill Älvräddarna att kraftverksägaren föreläggs förbud mot fortsatt drift från länsstyrelsens sida för att rädda fiskarna från en säker död. Gustaf Ulfsparres Stiftelse polisanmälde kraftverksägaren IR Kraft

Läs mer »

IVA:s påstående om vattenkraft felaktigt

IVA/Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har lämnat ett remissvar på SOU 2013:69 om ny prövning för svensk vattenkraft. På följdfrågor kring småskalig vattenkraftsbetydelse för Sveriges elnät har de vilselett Fiskejournalens reporter. Efter att TT gjort en notis om IVAs remissvar, har deras negativa inställning till delbetänkandet om ny prövning för svensk vattenkraft fått spridning, bl.a. i SVT Nordnytt,

Läs mer »

Gävle Kraftvärme AB vilseleder SVT

Älvräddarnas Samorganisation polisanmälde Gävle Kraftvärme AB för miljöbrott i Gavleån vid Strömdalens kraftverk 2013‐11‐21. I ett inslag i SVT Gävledala samma datum påstår VD Inger Lindbäck på Gävle Kraftvärme AB att de enligt en dom från 1987 inte behöver ha ålyngelledare vid Strömdalens kraftverk i Gavleån. Älvräddarna kan konstatera att påståendet inte stämmer, och att

Läs mer »

Älvräddarna polisanmäler Gävle Kraftvärme AB

Älvräddarnas Samorganisation har polisanmält Gävle Kraftvärme AB för miljöbrott i Gavleån vid Strömdalens kraftverk. Gävle Kraftvärme AB har skyldighet att uppfylla de villkor som gäller för verksamhetens drift. I Strömdalen ska en så kallad ålyngelledare finnas på plats för att säkerställa ålens vidare vandring till Storsjön. Ålen är akut utrotningshotad och villkoret om ålyngelledare har

Läs mer »

Stöd Älvräddarna

Nyheter

Arkiv efter kategori

Kategorier

Arkiv efter datum

Tidsmaskin