Nyheter

Statkraft anmält för miljöbrott

Statkraft har i avvikelserapport till länsstyrelsen medgett att gravt överträtt de regleringsbestämmelser som ligger som grund för verksamheten vilket kan leda till böter eller fängelse i högst två år säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.Vattenkraft påverkar biologisk mångfald på ett mycket betydande sätt. Därför är vattenverksamheter som vattenkraft tillståndspliktiga, och dessa åläggs att följa de

Läs mer »

Nationalälvdagen 17 augusti 2013

I vårvintras, såg jag ett foto i en av våra dagstidningar med rubriken ”Kärleksfull islossning”! Det var taget på Kalixälven, där den moddiga snön hade format ett hjärta!  Fotografen heter Catarina Törnqvist. Kalixälven finns verkligen i våra hjärtan! Biologen, författaren och fotografen, Peter Hanneberg, har under många år färdats längs Kalixälven. Han har följt den

Läs mer »

Tal av Christer Borg på Nationalälvsdagen

Tack för att jag fått komma hit och prata en stund. Christer Borg heter alltså jag och jag är ordförande i Älvräddarnas Samorganisation, som kan sägas föddes ur kampen här vid Vindelälven på 1960-talet. Jag har våndats lite över vad jag ska prata om, eller rättare sagt, jag har tänkt så här: Vid Vindelälven, på

Läs mer »

Älvräddarna har haft årsmöte

Helgen 15-16 juni hade Älvräddarna årsmöte i Jockfall. Efter sedvanliga möten och förhandlingar åts en förträfflig middag på Jockfalls Turist & Konferensanläggning, stort tack till familjen Landin med personal för bra arrangemang och trevligt bemötande under hela årsmötet. Under styrelsemötet föredrogs verksamhetsberättelsen för 2012-2013 och vi kan konstatera att Älvräddarnas arbete ger resultat. Just nu

Läs mer »

Krönika i juni 2013

Steget mellan vinter och sommar upplever jag bli allt kortare.  Hustrun och jag gjorde härliga skidturer på skarsnö fram till tionde april utmed Kolbäcksån.  Därefter följde en period med blygsamma vårtemperaturer som i början av maj snabbt steg till sommartemperaturer. Snön var borta i ett huj och avdunstningen var så stor att vårfloden blev kortvarig

Läs mer »

Uppsala länsstyrelse gör rätt!

Äntligen en Länsstyrelse som förtjänar att titulera sig tillsynsmyndighet. När det uppdagades att bolaget Nilsson Kraft AB inte hade tillstånd för sin elproduktion i Tämnarån förbjöd länsstyrelsen i Uppsala bolaget att fortsätta bedriva sin verksamhet. Efter en tillsyn i december 2011 förbjöd länsstyrelsen i Uppsala Nilsson Kraft AB, ägare till Västlands kraftverk Tämnarån, att fortsätta

Läs mer »

Älvräddarna och Naturskyddsföreningen gick samman i debattartikel för att rädda Buttorps strömmar

Under tisdagen den 7 maj lyftes Buttorp till debatt i Borås tidning. Ordförande i Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson, tillsammans med ordförande i Älvräddarna, Christer Borg gav ett klart besked om vad som är rätt: att skydda Buttorp med sin unika natur framför att förstöra forsen med ett småskaligt vattenkraftverk och förstöra detta känsliga ekosystem på grund av kortsiktig vinning och felaktiga miljöval. I

Läs mer »

Nu får det vara nog!

Det finns en fantastisk styrka i att kunna tillåta sig se på sin omgivning utifrån olika perspektiv. Många är de gånger jag på en mängd olika sätt fått ta del av andra människors syn på tingens ordning. Ibland i sällskap av likasinnade och i en trevlig och skön atmosfär, ibland det rakt motsatta. Jag försöker

Läs mer »

Fortum anmäls för miljöbrott

Älvräddarnas Samorganisation har polisanmält Fortum för miljöbrott i Galvån, biflöde till Ljusnan. Fortum bedriver där vattenverksamhet i form av två vattenkraftverk, båda helt utan några som helst tillstånd från tidigare eller nuvarande miljölagstiftning. Detta betyder att det pågår miljöbrott i form av otillåten miljöverksamhet vilket kan leda till böter eller fängelse i högst två år

Läs mer »

Stöd Älvräddarna

Nyheter

Arkiv efter kategori

Kategorier

Arkiv efter datum

Tidsmaskin