Regeringen förlänger pausen av NAP (omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd) till 1 juni

På tisdag 19/3 genomförde regeringskansliet ett Skypemöte för en “snabbremiss” om ändring i tidsplanen för de vattendrag som är aktuella för juridisk prövning under 2024.

Ändringen betyder att tidpunkten för när verksamhetsutövare senast ska ha lämnat in sin ansökan om omprövning för moderna miljövillkor till prövningsmyndigheten förlängs med ytterligare två månader – från den 1 april 2024 till den 1 juni 2024. Detta gäller de verksamheter som tillhör 18 prövningsgrupper som tidigare skjutits fram till den 1 april 2024. 

Drygt 70 personer deltog på mötet, från NGOs, myndigheter, Mark- och Miljödomstolar, konsulter och verksamhetsutövare med flera intressenter. 

Chef/Departementsråd Fredrik Hannerz höll i mötet och förklarade att mötet endast handlade om den justerade tidsplanen som de skickat ut i fredags (snabbremiss, inget annat kring NAP), och att anledningen till förlängd paus är att de behöver ha fler politiska samtal om vad pausen ska leda till. Han hänvisade till myndigheternas utgivna förslag.

Tidsplanen för övriga prövningsgrupper ligger fast, vilket föranledde flera domare på Mark- och Miljödomstolar som närvarade på mötet, att understryka problemet med att skjuta fram hela 2024 års verksamheters ärenden ända till sommaren – i praktiken till september efter semestrar. Det kommer inte att fungera för domstolarna att ta ett helt års ärenden på fyra månader till hösten, det har domstolarna inte kapacitet och resurser för. En domare menade att regeringskansliet bör skjuta fram hela planen ett halvår, och att de behöver hitta ett vettigt datum, 1 april var “inte särskilt begåvat, mitt i påskhelgen”. 

Regeringskansliet fick frågor om hur EU ställer sig till att prövningarna är pausade, och hur Sverige ska klara miljöaspekten av vattenkraften? Fredrik Hannerz svarade att de utgår från myndigheternas maximala “förlust” på 1,5 TWh (dvs. vatten tillbaka till ekosystemen och torrfåror) och att de behöver väga samman vad som myndigheterna menar är “oacceptabel påverkan på elsystemet” och påverkan på miljön.

Frågan om vilka kriterier/bedömningsgrunder regeringskansliet har för att justera “oacceptabelt bortfall av kW” tittar regeringskansliet på utifrån underlag från myndigheterna och hoppas lösa under denna förlängda paus. 

Vi fick ingen klarhet i hur omfattande ändringar vi kan vänta oss.

Regeringskansliet fick kritik för hur processen ser ut. Vi från miljörörelsen saknar information. Endast vi på Älvräddarnas kansli fick inbjudan till mötet, och därmed informationen om förslaget om ytterligare förlängd paus. Tack vare att vi på Älvräddarnas kansli skickade informationen vidare till WWF, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Stiftelsen Östersjölaxälvar i samverkan, som även skickade till Coalition Clean Baltic (CCB) – kunde alla organisationerna närvara. 

Vi står något undrande inför processen med “snabbremiss” där vi ges en helg att reagera, att många organisationer inte finns med på sändlistan, och där möteslänk missas att skickas ut tills undertecknad mejlat och ringt till olika personer på regeringskansliet under förmiddagen. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förvirring råder. Folk önskar sammanhållen kommunikation och en tydlig och realistisk tidsplan. Det låter en aning optimistiskt att regeringskansliet ska bli klara till 1 juni.

Läs mer i regeringens pressmeddelande fredag 15 mars 2024.

Läs mer, Energiföretagen tycker att det är bra att regeringen jobbar vidare med ändrat regelverk.