Polisanmälan av Kaunis Iron AB och utsläpp till Muonio älv

Älvräddarna har polisanmält utsläpp av vatten från Kaunis Irons AB:s gruva i Pajala. Vattnet släpps ut till Muonio älv i strid med det gällande tillstånd som gamla Gränsälvskommissionen beslutade år 2010.
I villkoret står, tydligt, att utsläpp inte ska ske. Men om de ändå måste släppa ut vatten ska det ske under höga flöden (när det gör minst skada). Vi kan konstatera att bolaget varje år sedan 2018 har släppt ut sitt vatten från gruvindustriområdet innan vårfloden, under lågflöden, i Muonio älv, som ingår i Kalix-Torne älvs Natura2000-område. Detta är alltså i strid med tillståndets villkor och utgör enligt Älvräddarna ett presumtivt miljöbrott (otillåten miljöverksamhet).
Villkorsbrott kan leda till återkallande av tillstånd. Detta har Naturvårdsverket drivit i mål M-1828-18 i mark- och miljödomstolen, där beslut kom i början av 2022. Kaunis Iron AB får fortsätta driften, tyvärr. Älvräddarna har överklagat domstolens beslut till Svea hovrätt, som i sin tur nyligen beslutat att Älvräddarna tillsammans med Finska Naturvårdsförbundet och ett par tre sakägare har talerätt, och därmed rätt att överklaga. Beslut om Svea hovrätt ger prövningstillstånd återkommer domstolen med senare. Det betyder att mark- och miljödomstolens dom ännu inte vunnit laga kraft.
Det Älvräddarna nu har polisanmält är ett miljöbrott, och de två sakerna hänger inte juridiskt ihop, trots att det är fråga om samma beteende i verkligheten.
Film från 2022-04-20, filmat av Aareavaara FVOF kan ses på Älvräddarnas Youtubekanal: https://youtu.be/V8VfMNV1BG4.

Foton: Närmast ovan är från Kaunis Iron AB ´ s hemsida.
Omslagsbild föreställer botten av Muonio älv.