Så kan du hjälpa fiskarna där du bor – här är Martin Falklinds 10 tips!

Det här är en artikel ursprungligen publicerad i Fiskejournalen

Många hör av sig till Martin Falklind efter Fiskarnas Rike, och vill veta hur de själva kan hjälpa fiskarna i våra vatten.

Kan fiskevård bli en riktigt stor folkrörelse i Sverige? Intresset har åtminstone ökat rejält efter SVT-trilogin Fiskarnas Rike, och många undrar vad de själva kan göra för fiskarna i sin närhet. Här får du 10 insatser – som du kan göra både själv och tipsa andra om.

Programledaren Martin Falklind berättar att han fått många frågor kring både fiskevård och andra miljöfrågor i samband med Fiskarnas Rike.
– Folk vill både veta hur de själva kan bidra till att påverka de stora frågorna eller få till ett hållbart och lönsamt fiske i sina hemmavatten, utifrån de positiva exempel vi lyfte i programmen. Jag hinner såklart inte ge råd till alla, även om jag försöker så gott jag kan, säger Martin Falklind.

Martin Falklind släpper tillbaka en lax som hoppat vid sidan av betongfundamentet vid en damm. Foto: Från Fiskarnas Rike

Många vill också handgripligen göra något. Ett exempel är gäddan som många ha fått upp ögonen för som en värdefull resurs, och man undrar om det går att återskapa våtmarker och så kallade gäddfabriker där de själva bor.
Kort sagt – Fiskarnas Rike har väckt ett stort engagemang. Tillsammans med Martin Falklind listar Fiskejournalen nedan 10 exempel vad du själv kan göra för fiskarna och vattenlivet.

SÅ KAN DU HJÄLPA EN FISK NÄRA DIG
1) Utforska vattnen i din närmiljö och ta reda på vilka fiskar som finns där. Finns det några vandringshinder? Verkar det finnas lekplatser för fisken? Ta reda på vem/vilka som är fiskrättsägare samt förvaltar det aktuella vattnet som du är intresserad av. Kanske finns det ett fiskevårdsområde dit du kan ringa och visa intresse och ställa frågor.
2) Kolla om det finns någon lokal fiskeklubb som du kan gå med i, eller någon annan förening som har fokus på vattenmiljö.
3) Kontakta fiskeavdelningen på länsstyrelsen i ditt län. De har ofta historik och kunskap kring de flesta vattnen, eller vet vem du kan vända dig till för att få svar på frågor.
4) Gå med i en organisation. Några exempel är Sportfiskarna, Älvräddarna, Naturskyddsföreningen eller Världsnaturfonden WWF. Ett annat exempel är Stiftelsen för Östersjölaxen som inte har medlemskap men som du kan stötta med ett bidrag.
5) Se över vad du konsumerar och vilka vanor du har, samt om de påverkar vattenmiljön negativt. Kan det exempelvis vara läge att byta el-leverantör? Det finns elbolag som profilerar sig som fiskvänliga. Älvräddarna rekommenderar exempelvis Tranås Energi och Ljusdal Energi, som gjort miljöåtgärder i samtliga sina kraftverk. Ring ditt nuvarande bolag och fråga hur de jobbar med fiskvägar och biologisk mångfald.
6) Engagera dig politiskt eller ställ krav på din kommun. Skriv medborgarförslag eller gå på allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige och framför dina åsikter. Kolla vilka lokala partier som är mest engagerade i vattenlivsfrågor. Kanske har just din kommun ett kraftverksbolag, dit du som medborgare kan rikta krav.
7) Håll utkik efter exempelvis distanskurser i fiskbiologi eller andra miljöämnen. Kunskap är makt, och en grund för opinionsbildning.
8) Skriv debatter och insändare i både lokala och nationella medier. Eller väck opinion genom någon form av konst eller ett lokalt evenemang som belyser det du vill framföra.
9) Kolla ursprunget på matfisken, både i butiken och på restaurangen. Är den hållbart fiskad? Vilken policy råder kring fisk just där?
10) Läs Fiskejournalen och andra medier som löpande rapporterar om nyheter kring fiskar och dess livsmiljöer.