SLUTSNACKAT 2020 GAV 42.673 kr

Nu är det äntligen dags att summera #slutsnackats allra första år. Som ni minns lanserade vi kampanjen i samband med Sportfiskemässan Elmia 2019. Vi ville ge fler bättre möjligheter att bli delaktiga i det viktiga arbetet med att avveckla onödiga vandringshinder. Genom en valfri summa via autogiro kunde alla bidra med en liten del och gemensamt samla ihop medel som skulle användas för en ökad biologisk mångfald.

Satsningens första år var tänkt att samla in medel till arbetet i Nordanstigs kommun med att avveckla alla onödiga vandringshinder.

Vi har nu lämnat över en check på summan 42 673 kr, vilket är det belopp alla ni som är med i satsningen #slutsnackat bidragit med.


slutsnackat 2021

Nu tar vi sats för #slutsnackat nästa år. Målet är ju att få ihop ännu mer, så klart.

Vi vill också få hjälp av dig att hitta intressanta objekt.

Kanske känner du till någon som funderat på att få bort resterna från någon verksamhet i ån intill Känner du till något projekt som är på gång för avveckling under 2021 och som behöver externfinansiering?

Förslag kommer presenteras under augusti på vår hemsida! Följ det på alvraddarna.se/slutsnackat

Hör av dig till info@alvraddarna.se

Kanske blir det ditt förslag som väljs till #slutsnackat 2021!