fbpx

#slutsnackat

Dags att gå från ord till handling – nu befriar vi våra vattendrag.

Vi på Älvräddarna vill avveckla onödiga små dammar och vattenkraftverk. Frågan är så viktig att den är värd en folkrörelse. Därför startar vi nu #slutsnackat. Tanken är att många bidrar med lite. Vi tror att du vill vara en av dem.

Varje år väljs ett specifikt projekt ut som får samtliga insamlade medel under det året. De pengar som kommer in går helt oavkortat till det utvalda projektet. Inga administrativa avgifter tas ut. Du väljer själv nivån på ditt engagemang. Var med och bidra till en bättre framtid för våra vattendrag!

Friska ekosystem i strömmande vattendrag ger stor biologisk mångfald och detta gynnar alla. Därför startar vi nu en rörelse med målsättningen att ta bort onödiga vandringshinder i våra vattendrag.

Idag finns det cirka 11.000 vandringshinder i våra vattendrag. Väldigt många har spelat ut sin roll och vattendragen mår bäst av att de tas bort.

Ungefär 1.030 av dessa är små vattenkraftverk med en samlad elproduktion som knappt når upp till 0,5 procent av den totala vattenkraftsproduktionen och noll procent av reglerkraften. Att de flesta innebär problem som vandringshinder känner många till. Men att de också höjer temperaturen i vattendragen till nivåer som skapar problem och att dammarna skapar tjocka och sterila sedimentlager där det tidigare var ett veritabelt eldorado för mängder av olika djur och växter är inte lika känt.

Detta vill vi rätta till genom att vi tillsammans på ett enkelt sätt kan vara med och bidra till en bättre framtid för våra vattendrag.

Du väljer nivån på ditt engagemang och signerar dig för den via autogiro.

Varje år väljs ett specifikt projekt ut som får samtliga insamlade medel under det året. De pengar som kommer in går helt oavkortat till det utvalda projektet. Inga administrativa avgifter tas ut.

Nu är det #slutsnackat, nu tar vi tag i problematiken och jobbar för långsiktiga lösningar.

Slutsnackat? Gå med i rörelsen!

Du väljer nivån på ditt engagemang och signerar dig för den via autogiro.

Är du inte redan medlem i Älvräddarna så tillkommer medlemsavgiften på 16 kr/månad.

Mer om #slutsnackat