Svenska journalisten dömd för intrång – laxodlingsnäringen stängd för insyn

Den svenska journalisten och författaren Mikael Frödin har dömts i Alta tingsrätt i Norge för att ha dokumenterat förhållanden hos Grieg Seafoods laxodling i Altafjorden.

Mikael Frödin dömdes till 12 000 kr eller 24 dagar i fängelse samt att betala rättegångskostnader med 3 000 kr.

– Jag anser inte att jag bör dömas för detta, utan att det var min journalistiska skyldighet, att allmänheten måste få kunskap om hur allvarlig situationen är. Rätten kallar detta ”PR stunt” vilket jag tycker är mycket anmärkningsvärt. Om lagen säger att man inte får se efter själv är vi ju beroende av att företaget ger korrekt information. När vi nu vet hur det ser ut, vet vi ju att deras upplysningar inte stämmer, säger Frödin.

Frödin och hans advokater har nu två veckor på sig att avgöra om domen skall överklagas till nästa instans.

Producerar film om hotet mot vildlaxen

Det var den 21 juli 2017 som Mikael Frödin som del i en filmproduktion besökte Altaälven i Nordnorge. Altaälven som trots utbyggnad anses vara en av världens mest skyddsvärda laxälvar är starkt påverkad av den norska laxodlingsnäringen.

– Älvens laxstam visar på en tydlig genetisk påverkan, laxungarna dör av laxlusparasiter och fjordens ekosystem står på randen till kollaps, säger Mikael Frödin.

Atlantlaxen är en starkt hotad art, utvecklingen hos den norska vildlaxresursen är kritisk med växande hotbild och snabbt minskande bestånd. Norska Vetenskapliga Rådet säger att den totala resursen 2017 var 530 000 laxar, en halvering på kort tid – parasiten laxlus från odlingsnäringen är det främsta hotet. En ny rapport 2018 visar på ytterligare krympande bestånd.

– Tar vi inte ansvar nu är hela den norska vildlaxresursen snart förlorad, säger Frödin.

De mycket starka bilder och filmklipp på svårt sjukdomspåverkade laxar som dokumenterats av filmteamet har spridits över världen. WWF:s expert på fisk och marknad Karin Glauman är starkt kritisk till odlingsnäringen och det som dokumenterats i Altafjorden.

– Odlingsnäringen gör stor skada på de ekologiska systemen, det är laxlus från odlingsnäringen som är den främsta dödsorsaken på ung vildlax, säger Karin Glauman till TV4 Nyheterna.

53 miljoner döda laxar

Laxarna som föds upp i kassarna lever ett hårt liv, ofta med missbildningar och ofta dör de i förtid. Enligt laxbranschens egna siffror dog 23 procent av deras laxar under 2017. Rymningar är ett annat stort problem.

– 53 millioner döda laxar som kunde varit mat, men som bara kastades. Genetisk påverkan är en nästan irreversibel katastrof för norsk vildlax om inte rymningarna upphör. 60 procent av vildlaxstammarna är gentetiskt kontaminerade, 20 procent så starkt att det nästan tippar över, säger, säger Jens Olav Flekke, ordförande för Reddvillaksen.no (NASF Norway).

Länkar