Tack för Swish

Älvräddarna vill rikta ett stort tack till alla som hörsammade vår uppmaning att stödja oss med en summa via Swish fredag 25 september i vår Facebook-grupp. Mer än 14 000 kronor flöt in under den följande helgen, pengar som kommer att förvaltas väl i organisationen. 

Älvräddarna är som ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening beroende av stöd från medlemmar, sponsorer och supporters. Utan stöd från en engagerad allmänhet har vi vare sig mandat eller ekonomiska möjligheter att föra kampen för fria strömmande vatten utan vandringshinder.

  • Det är roligt och det känns tryggt att en så enkel uppmaning från min sida får en så bra respons, säger Christer Borg, generalsekreterare i organisationen.

För dig som missade uppmaningen finns förstås möjlighet att när som helst skänka en gåva till Älvräddarna på Swish 123 471 82 43. Eller varför inte bli medlem? Glöm inte heller vår gräsrotsfinansiering för utrivningar av dammar, #slutsnackat.