Tekniska verken miljösämst 2016

Fredag den 13 är en otursdag och kanske speciellt för Tekniska Verken i Linköping, då de av Älvräddarna får den tvivelaktiga utmärkelsen ”miljösämsta elbolaget 2016”. I motiveringen skriver Älvräddarna att: “Trots att både allmänhet och myndigheter larmat gång på gång så väljer Tekniska verken att sjösänka Yxern på ett sätt som skadar den biologiska mångfalden på ett mycket allvarligt sätt. Man visar en total ansvarslöshet och nonchalans gentemot den biologiska mångfalden samt de människor som nyttjar sjön för rekreation och naturupplevelser”.

– De har känt till klagomålen som pågått sedan 1948, men gör inget åt situationen, menar Tino Åberg, representant för den lokala Älvräddargruppen Vimmerby-Västervik.

Tekniska verken har även i andra situationer kring sina småskaliga vattenkraftverk visat på en halsstarrighet i motståndet mot miljöförbättrande åtgärder menar Älvräddarna. I en utdragen domstolsförhandling satte man in allt motstånd via advokater i tio år för att slippa bygga fiskväg och tappa vatten i naturfåran. Man har även tagit fram en egen rapport för åtgärder i sina egna kraftverk som är stick i stäv med den nationella strategi som Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten arbetat fram 2014.

– På nationell nivå har vattenkraftens miljöskadliga inverkningar diskuterats i decennier, senast har en nationell strategi tagits fram av två myndigheter för att prioritera på rätt sätt. Bland annat visar den att just de minsta kraftverken, sådana som Tekniska Verken framförallt äger, är de som kan miljöanpassas mest utan att skada energisystemet. Trots detta vill Tekniska Verken enligt sin egen rapport i princip inte göra någonting, menar Christer Borg, ordförande i riksorganisationen Älvräddarnas Samorganisation.

Det är andra året som utmärkelsen ”årets miljösämsta elbolag” delas ut. 2015 fick Jämtkraft priset för sin många decennier långa kamp för att bygga ett nytt vattenkraftverk i en sträcka som är lagskyddad mot just vattenkraft.