Uppsala länsstyrelse gör rätt!

Äntligen en Länsstyrelse som förtjänar att titulera sig tillsynsmyndighet. När det uppdagades att bolaget Nilsson Kraft AB inte hade tillstånd för sin elproduktion i Tämnarån förbjöd länsstyrelsen i Uppsala bolaget att fortsätta bedriva sin verksamhet.

Efter en tillsyn i december 2011 förbjöd länsstyrelsen i Uppsala Nilsson Kraft AB, ägare till Västlands kraftverk Tämnarån, att fortsätta bedriva elproduktion samt vattenavledning. Detta på grund av att bolaget inte har något tillstånd att bedriva vattenverksamhet i Tämnarån. Trots förbudet fortsatte bolaget med sin då olagliga elproduktion och överklagade samtidigt till högre instans. Bolagets ombud använde sig av gamla häradsdomar och urminnes hävd men mark- och miljödomstolen tog upp målet och dömde till länsstyrelsens fördel. I samband med detta uppmanades länsstyrelsen också att fortsätta handlägga ärendet. De har nu utdelat ett föreläggande till Nilssons Kraft AB att ansöka om tillstånd för sin verksamhet senast 2014-01-31. Om bolaget inte uppfyller detta krav väntar böter på 100 000 kr. Allt i enlighet med Miljöbalken .

Denna historia visar upp en Länsstyrelse som verkligen följer lagen, en Länsstyrelse som gör rätt och det behövs verkligen krafttag mot de otaliga vattenverksamhetsägare som saknar tillstånd för delar eller rent av hela sin verksamhet.

Älvräddarnas uttalande:
”- Bolaget Nilssson Kraft AB är en ökänd representant för gruppen småskalig elkraftsproduktion. Bolaget är känt för att tänja på lagen men här har Länsstyrelsen vid miljöskyddsenheten i Uppsala gjort ett kanonjobb.”

Upp med garden alla länsstyrelser! Följ Miljöbalken och var inte rädda att bli obekväma. Läs och lär av Länsstyrelsen i Uppsala. Här är det framförallt miljöskyddshandläggare Daniel Melin som stått vid rodret. Ära de som äras bör.

Av: Göran Johansson, Älvräddarna

Presskontakt, Älvräddarna: Anna Krantz. Tel. 0723612779