Välj föreningsel från Tranås energi och stöd Älvräddarna

Nu kan du välja ett elavtal som hjälper oss alla att få en bättre miljö i våra vattendrag!

Genom Tranås Energis erbjudande Älvräddar-el hjälper du oss i riksorganisationen genom att 200 kr kommer oss tillgodo när du tecknar ett elavtal hos dem. Efter 100 nya kunder får vi en extra bonus på 10 000 kr. Detta är inget som påverkar ditt elpris, pengarna skänks av Tranås Energi.

Läs mer om Tranås Energis miljöarbete här: https://tranasenergi.se/privat/vart-ansvar/miljoarbete/

Finns även info här: https://tranasenergi.se/privat/elavtal/var-elproduktion/

Välj Tranås Energi och klicka i Hemmagjord el som är deras egenproducerade el (också märkt Bra Miljöval). Gör du inte det får du tyvärr “vanlig”, ej miljöanpassad, vattenkraft och det är inget som vi stöder. Det går också att välja “bara” Bra Miljöval men den är inte diplomerad av Älvräddarna. Så välj “Hemmagjord el” för att garantera el producerad med hållbar vattenkraft!

Erbjudandet gäller dig som inte redan är kund hos Tranås Energi. Är du det kan du passa på att värva släkt och vänner, man måste inte vara medlem i Älvräddarna för att stötta oss på detta sätt.

Har du direkta frågor kring detta erbjudande tar du kontakt med Tranås Energi. Ring på 0140-69200 eller skicka ett e-post till info@tranasenergi.se.

Tranås Energi har som första bolag fått Älvräddarnas diplom för sina helt frivilliga insatser att bygga fiskpassager, mest i form av så kallade omlöp. 

Vill du bli medlem i Älvräddarna och stötta vårt viktiga arbete klickar du här.