Vandringshinder avvecklas genom politiska beslut

Finland inkluderar borttagning av vandringshinder i sin nationella politik!

Två dagar efter borttagandet av Tikkurila-dammen i Vantaa i Finland släpper Finlands regering sitt nya nationella program som beviljar 18 miljoner euro till avlägsnande av vandringshinder.

Syftet med programmet är att skapa möjligheter för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland år 2030.

Som en del av det nationella programmet lovar regeringen att öka det totala beloppet för naturskydd med 100 miljoner euro årligen.

Av dessa 100 miljoner kommer 18 att användas för det nationella programmet med att återställa migrerande fiskbestånd.

I programmet står det att läsa: ”Migrationshinder kommer att tas bort och fiskarnas lekområden återställas. Lösningar som hjälper fiskar förbi hinder kommer även att introduceras. ”

Avveckling av dammar utifrån politiska beslut är vägen framåt och Finland banar väg. De blir därmed bland de första europeiska länderna som inkluderar avveckling av vandringshinder i den politiska agendan. Vi är oerhört glada över Finlands nya nationella program eftersom det kommer att belysa hur avlägsnande av vandringshinder bidrar till att återställa floderna till god ekologisk status enligt standarderna för EU:s vattenramdirektiv.

”2020-talets värld behöver banbrytare. Ett ekologiskt hållbart Finland visar vägen för att mildra klimatförändringarna och skydda den biologiska mångfalden. Regeringen utarbetar en färdplan för ett utsläppsfritt Finland. Den nordiska välfärdsmodellen i kombination med ansvarsfull och minskande användning av naturresurser är en modell som garanterar vårt lands framtida konkurrenskraft.” (Ur regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 09.06.06)

Vem blir nästa på tur?