Var står alliansen i certifikatfrågan?

Vår tidskrift Älvräddaren har just kommit ut. Omslagsbilden av de skummande Kvitsle strömmar nära Mattmar skänker känsla av sköna stänks svalka i den varma julisolens sken. Jag sitter på sommarställets altan under parasollet och skriver. På andra sidan kornåkern glittrar Kolbäcksåns vatten mellan häggarna, som efter försommarens angrepp av häggspinnarmal först nu börjat grönska. Vårt tranpar hörs trumpeta bortifrån Västersjöns vassbevuxna stränder.

I radion sammanfattar några journalister vad som sagts i Almedalen. Centerpartiet har där markerat sin miljövänliga profil. I en till Älvräddaren bifogad presstoppsartikel visar vi i älvräddarstyrelsen att vi är oroade över ”Allians för Sveriges” energipolitiska program. Det sägs att den småskaliga vattenkraften kan komma att berättigas elcertifikat även efter 2012. Gäller det även nyetableringar? Om centerpartiet och dess samarbetspartier verkligen vill visa en positiv miljöprofil kan de inte föra en politik som underlättar fortsatt exploatering av våra strömvatten. Vår uppmaning blir: Följ riksdagens beslut från i juni där det heter att endast vattenkraftverk tagna i drift före 2007 ska ges certifikat! Om alliansen tänkt något annat i sitt luddiga energiprogram om vattenkraften vill vi snarast och innan riksdagsvalet ha ett klarläggande.

Då det gäller certifieringen av den storskaliga vattenkraften blev riksdagsbeslutet nedslående. Risken för fortsatta intrång i känsliga fjällvattenströmmar kvarstår och hotet mot Vojmån har ännu inte kunnat avvärjas.

Det känns mycket angeläget att få diskutera den uppkomna situationen kring elcertifikaten vid årsmötet i Linsell den 5-6 augusti. Vi ska naturligtvis också träffas där för att bland annat få ta del av vad det natursköna naturreservatet Linsellborren har att bjuda. Börje Nilsson blir vår värd och de som vill boka logi kan göra det i samband med anmälan till mötet hos Lars-Olov Ängerfors på telefon 0680-220 01.

Vi ses i Linsell!

Per Wernberg