Vattendirektivet öppnas inte upp!

EU-kommissionen öppnar inte upp vattendirektivet för förändringar. Efter två år av utvärderingar huruvida direktivet fungerar som tänkt, dvs. ser till att skydda Europas vattenresurser från föroreningar och se till att få en ekologiskt god status i alla vatten, blev svaret från EU-kommissionen redan i december 2019 att direktivet är ”fit-for-purpose”, det fungerar som tänkt. Sedan dess har medlemsländer träffats och Sverige har på uppdrag av den icke regeringsbildande majoriteten i riksdagen tvingats att inta en inställning där vi sett det som önskvärt att öppna upp direktivet. 

Nu blir det inte så, tack för det!

En sak som var viktig för att EU-kommissionen skulle komma fram till detta beslut var den kampanj som Älvräddarna deltog i och som WWF EU tillsammans med EEB, Wetlands International, the European Rivers Network and European Anglers Alliance drog igång under 2018. Kampanjen resulterade i över 375 000 namnunderskrifter från EU-medborgare som krävde att vattendirektivet inte skulle öppnas upp. Senare kom ett öppet brev från fler än 6 000 forskare med samma budskap. I dessa kampanjer gjordes tydligt att det inte är direktivet det är fel på, utan det handlar om dålig implementering, för få och långsamma åtgärder och användande av för många undantag som gör att vattnen inom EU och därmed Sverige inte når satta ekologiska miljökrav.  

Som det ser ut nu innebär slutåret 2027 att de medlemsstater som fortfarande inte har nått målen det året i princip kan vara föremål för överträdelseärende från EU-kommissionen, vilket i slutändan åtminstone teoretiskt kan leda till långtgående och dyrbara viten. Vårt budskap till svensk politik är detta: Älvräddarna vill hellre ha friska vandringshindersfria vatten än dryga viten, så sätt fart och sluta försöka komma undan miljökraven.

Läs mer här