Vattenfall aviserar miljoninvestering i reglerade älvar

Robert Westin, fiskeguide, företagare inom besöksnäring och fiskevård samt Älvräddare blev intervjuad i P4 Norrbotten Sveriges Radio i onsdags (1/11). Robert gav sin syn på den tänkta satsningen och vad det skulle kunna innebära för besöksnäringen och sportfisket efter älvdalen.

Vattenfall har många gånger gjort undersökningar och utredningar. Nu planeras projektsamarbete med LTU och SLU. Älvräddarna hoppas att det denna gång blir verkstad med konkreta åtgärder. 

Luleälvens Vattenråd, där Robert Westin är ledamot, har en information på https://lulealv.org/2023/11/03/robert-westin-diskuterar-vattenfalls-miljoninvestering-i-reglerade-alvar/

Inslaget finns att lyssna på direkt på Roberts Facebook https://fb.watch/o2czLRN1Nc/?mibextid=WC7FNe eller https://sverigesradio.se/morgonip4norrbotten från 1:44 in i sändningen onsdag 1/11. 

I en intervju med Morgon i P4 Norrbotten, har Robert Westin, styrelsemedlem i LVR, delat med sig av sina tankar och förhoppningar gällande Vattenfalls satsning på Luleälven. Ett anslag på 65 miljoner kronor har öronmärkts för att revitalisera den akvatiska miljön i våra reglerade älvar, till förmån för biologisk mångfald samt vandring för olika fiskarter. En stor del av dessa pengar kommer att gå till sargade Luleälven.

Robert fick ge sin syn på detta och vad det skulle kunna innebära för besöksnäringen och sportfisket efter älvdalen. För de som vill ta del av Roberts perspektiv i sin helhet besök följande sida: https://fb.watch/o56zHhFSik/

Luleälvens vattenråd väntar spänt och hoppas att det blir verkstad av initiativet. Det har tidigare gjorts liknande utredningar som inte har haft någon betydande effekt för älvdalen.


GE DONATION


Bli medlem