Vatten förenar

Vi jobbar med ett nytt projekt och söker personer och organisationer som är intresserade av att ingå i projektgruppen. 

Projektet syftar till att matcha ungdomars engagemang med miljöorganisationer. 

Målen är tydliga, att ge unga engagerade möjligheten att kanalisera sin kraft genom organisationers verksamhet. 

Samtidigt får organisationer möjlighet att etablera och odla kontakter med unga engagerade. 

Projektet är tänkt att riktas mot ungdomar som av olika orsaker saknar kontakten med organisationer som arbetar med miljöfrågor. 

Arbetet i projektgruppen är tänkt att utgå från respektive deltagares förutsättningar vad gäller formalia och omfattning. Målet är att hitta en grupp där vi involverat allt från inspiratörer till aktörer och bollplank. 

Projektgruppens huvudsakliga arbete är tänkt att ske via digitala möten med några få fysiska möten anpassade efter rådande förutsättningar vad gäller restriktioner.

Projektet är tänkt att sjösättas 2021. Arbetet är redan igång med ambitionen att under hösten 2020 kunna starta en projektgrupp.

Hela projektet är tänkt att sträcka sig över en 3 års period.
Är du rätt person?
Har du kanske någon i din omgivning som skulle passa utmärkt i detta arbete? 

Låter det spännande att du vill veta mer?
Hör av dig till esa.fahlen@alvraddarna.se

Klicka här för att se en kort reklamfilm om projektet.