Vattenkraftverk bidrar till fördragsbrott

Arter som flodpärlmussla i Natura2000-området i Hovgårdsån uppnår inte gynnsam bevarandestatus i år, trots att det är ett krav från EU. Nu tillsynsanmäler Älvräddarna verksamheten vid Knobeshoms kraftverk för att bidra till en lösning på situationen.

I Knobesholm ligger ett vattenkraftverk sedan länge, men det finns inga tillstånd för verksamheten menar Älvräddarna, som nu vill att länsstyrelsen i Halland ska utföra tillsyn och antingen förelägga ägaren att riva ut, eller att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken.

– Det finns runt 200 kraftverk och dammar i Halland som saknar tillstånd och som därmed innebär vandringshinder, eftersom det inte finns några fiskvägar. I detta fall innebär det att miljömålet i Natura2000-området i Hovgårdsån inte nås i tid, säger Sven Björck, Älvräddarna centrala Halland.

Flodpärlmusslan är en av de arter som ska skyddas i Hovgårsåns Natura2000-område. Den i sin tur är helt beroende av att öring kan röra sig fritt i systemet, eftersom flodpärlmusslan sitter som larv på öringens eller laxens gälbågar under en tid av sin uppväxt. Men då det finns vandringshinder i både Hovgårdsån, Mostorpsån och Suseån, framförallt i form av kraftverksdammar, har öringen det svårt, och laxen i Suseån har problem att nå upp till Hovgårdsån. Därmed kan inte målet, gynnsam bevarandestatus, uppnås.
Enligt Älvräddarna innebär det att Sverige begår ett EU-fördragsbrott, eftersom tiden för att uppnå målen är redan i december 2015.

– Vi vet att länsstyrelserna i Sverige generellt har för små resurser, men de som finns måste användas mer proaktivt, annars kommer vi inte heller att nå målen i EU:s vattendirektiv år 2021, vilket kan bli väldigt dyrt för Sverige, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation.

Ägaren till kraftverket har tidigare blivit förelagd att åtgärda andra brister, vilka nu ska vara åtgärdade. Men fortfarande finns ingen fiskväg vid platsen och frågan är nu hur länsstyrelsen kommer att agera på Älvräddarnas brev om tillsynsåtgärder.

Kontaktuppgifter:
Sven Björck, kontaktperson Älvräddarna Centrala Halland, 0708-97 47 40, svenbjorck@hotmail.com
Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation: 0706-84 74 31, christer.borg@alvraddarna.se

falkenberg-knobesholm1_3
Hovgardsan
Tillsynsanmalan-Knobesholm
DammKnobesholm.jpg.zip