Allvarlig miljöskada

Genom klagomål till länsstyrelsen har Älvräddarna påtalat att driften vid Ätrafors vattenkraftverk i Ätran orsakar en så kallad allvarlig miljöskada. Juridiskt betyder detta att skadan på miljön är så allvarlig att den på tillsynsmyndighetens initiativ måste åtgärdas omedelbart. Länsstyrelsen vill inte tvinga bolaget att åtgärda, utan väljer att skjuta fram åtgärder till dess att vattenkraftverket ska omprövas enligt nationella prövningsplanen för vattenkraft (NAP).

Älvräddarna delar inte länsstyrelsens inställning utan yrkar nu att mark- och miljödomstolen ska återförvisa ärendet till länsstyrelsen så att de ska ompröva sitt beslut att inte utöva tillsyn omedelbart.

Det ska också understrykas att naturfåran som är torrlagd också ingår i EU:s nätverk av Natura-2000-områden, med flera skyddade arter enligt art- och habitatdirektivet. Flodpärlmussla och storskalig målarmussla förekommer nedströms dammen. Kraftverket i sig innebär också stor skada på europeisk ål, en utrotningshotad art.
Läs hela vårt yttrande i pdf som du kan klicka på eller ladda ned här nedanför.

 

 Vi vill också att du stöttar oss genom att bli stödmedlem för en billig peng per år, eller helt enkelt skänker en slant genom vår donationstjänst som blir ett vanligt kortköp. Eller snabbt och lätt via Swish på nummer:

123 471 82 43

 


GE OSS ETT BIDRAG


BLI MEDLEM