Rädda Europas vatten! Skriv på du också!

EU planerar att lätta på regelverket kring våra gemensamma vatten. För Älvräddarna är det därför en självklarhet att, tillsammans med en rad andra miljöorganisationer runt om i Europa, delta i kampanjen #ProtectWater. Genom att skriva på kan du också göra din röst hörd!

#ProtectWater är en kampanj som leds av WWF, European Environmental Bureau (EEB), European Rivers Network, European Anglers Alliance, Wetlands International och BirdLife Europe.