Rapport om småskaliga utan tillstånd

Idag presenterar Älvräddarna en rapport kring småskaliga kraftverk utan tillstånd. Bakgrunden är att länsstyrelserna sedan 2012 förelagt ett antal småskaliga kraftverk att söka tillstånd för sin verksamhet, eftersom det visat sig att gamla privilegiebrev och urminnes hävd inte längre anses motsvara ett tillstånd för vattenkraftsverksamheten.

Svensk Vattenkraftförening och LRF menar att deras medlemmar inte har råd med den juridiska process som alltid måste genomföras för att få ett tillstånd. Men rapporten pekar snarare på att huvudproblemet är att de helt enkelt bedriver en verksamhet som knappast kan kallas affärsmässig, eftersom inkomsterna är så små.

Det innebär att även om de skulle få bidrag till en gratis prövning i domstolen, har de ändå inte råd att bekosta fiskvägar och fingaller som idag rutinmässigt krävs vid en prövning enligt miljöbalken.

Älvräddarna föreslår därför en statlig fond, där medel kan sökas om de frivilligt river ut sina dammar och lägger ned verksamheten.

Läs och ladda ner hela rapporten här. På www.altinget.se kan du läsa en debattartikel baserad på rapporten.