Rikedomar runt rinnande vatten

De ekonomiska värdena av en miljöanpassad vattenkraft.

Det lönar sig att miljöanpassa svensk vattenkraft. Tack vare

annat bättre fiske och ökad turism genereras drygt 11 miljarder kronor i årliga intäkter och minst 6 900 årliga arbetstillfällen under lång tid, visar rapporten Rikedomar i rinnande vatten. 52 sidor. Läs eller ladda ner pdf här.

Rapport tillsammans med Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna.

Publicerad 2015.